19427_logo[1]

AUKTORISATION- en kvalitetsgaranti

Auktorisationen är en kvalitetsgaranti, både för mäklaren själv och för mäklarens kunder. Med god utbildning, stor erfarenhet och gedigen kunskap uppfattar allmänheten den auktoriserade mäklaren som mycket professionell. Den auktoriserade mäklaren står under kontroll av Auktorisationsnämnden – det är en kvalitetsgaranti i sig.
 

Grundförutsättningar för att en fastighetsmäklare ska kunna bli auktoriserad

• Vara ledamot Mäklarsamfundet
• Ha minst tre års yrkeserfarenhet
• Genomgå en speciell, högre utbildning
• Ha fastighetsförmedling som huvudsaklig sysselsättning
• Bli godkänd av Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd För bibehållande av auktorisationen krävs bl.a.
• Årlig obligatorisk vidareutbildning
• Speciella arbetsrutiner för ökad säkerhet
• Rutiner för kvalitetskontroll
• Särskild granskning genom intyg från revisor

Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd

Ställer krav
• På årlig fortbildning
Kontrollerar
• Granskningsintyg av revisor
Är objektiv
• Har ledamöter från Villaägarna, SBC och Mäklarsamfundet samt en opartisk ordförande med domarkompetens.
Detta ger Dig som kund en ökad trygghet